En plats för alla

Grundvärderingar

Våra grundvärderingar

De grundläggande värderingar vår verksamhet bygger på är en humanistisk syn på

människan och dess drivkraft, samt respekt för den enskildes integritet.

Varje individ vi möter i verksamheten är unik. Vi behandlar alla människor med respekt och ser till den enskildes integritet och behov av självbestämmande.

Lyhördhet för önskemål från klienter och kunder

Värdet av våra tjänster bestäms av hur klienter och kunder upplever dess kvalitet. Vi använder därför ett antal olika mätverktyg för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Alla synpunkter på vårt arbete välkomnas och används som en grund i vårt förbättringsarbete.

Tillit till människan och hennes förmåga till eget ansvar och utveckling

Genom vårt arbetssätt vill vi visa tillit till varje människas inneboende kapacitet, kraft och möjligheter att forma sitt eget liv utifrån sina egna förutsättningar.

Objektivitet och trovärdighet

I vår verksamhet ställs stora krav på objektivitet och trovärdighet. Oavsett vilka slutsatser en utredning leder till ska alla parter, så långt det är möjligt, känna att våra bedömningar varit sakliga, professionella, heltäckande och korrekta.

Kommunikation och delaktighet

Kommunikationen med våra kunder, klienter och uppdragsgivare ska vara tydlig och transperent så att åtaganden uppfylls och oklarheter undviks. Vi vill skapa delaktighet för den enskilde i utredningens planering, bedömning och åtgärdsförslag.

Tid och tillgänglighet

Tillgänglighet innebär korta väntetider till bedömningar och utredningar. Våra kunder, klienter och uppdragsgivare ska alltid kunna nå oss per telefon och e-post.

Högkvalitativ leverans av utlåtanden och utredningar

Tiden kombinerad med kontinuerliga samtal och iakttagelser leder till ett kompletterande underlag för beslutandende myndighet.

Besökare

Idag

Igår

Senaste veckan

Senaste månaden

Totalt

8

22

50

640

23270